fbpx

100 เรื่องเมืองไทย : หมู่บ้านอนุรักษ์แย้ อะเมซิ่งสุพรรณบุรี

“100 เรื่องเมืองไทย” พาไปหมู่บ้านอนุรักษ์แย้ จ.สุพรรณบุรี ชาวบ้านที่นี่เขารักแย้ และอนุรักษ์แย้ไม่ให้สูญพันธุ์ กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ความเป็นอยู่ของแย้