fbpx

นายกฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.เชียงใหม่ มอบที่ดินทำกิน คนแห่ต้อนรับ

นายกรัฐมนตรีเดินทางมาตรวจราชการ จ.เชียงใหม่ ติดตามความสำเร็จของการพัฒนาพื้นที่แม่แจ่มโมเดล และโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล

นายกฯ ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ติดตามการพัฒนา “แม่แจ่มโมเดล”

นายกฯ เดินทางมายัง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาพื้นที่แม่แจ่มโมเดล และโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่ จ.ลำปาง

นายกรัฐมนตรี เตรียมลงพื้นที่แม่แจ่มโมเดล

ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ที่จังหวัดลำปาง นายกรัฐมนตรีจะไปตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่แม่แจ่มโมเดล ในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบแก้วิกฤตไฟป่าหมอกควัน และการบุกรุกแผ้วถางป่า ติดตามจากรายงาน