fbpx

พบแมลงวันขายาวชนิดใหม่ของโลก มีแห่งเดียวป่าชายเลนสตูล

นักวิจัย มอ. ค้นพบ “แมลงวันขายาวปีเตอร์อาจารย์จุฑามาส” สิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลกในสกุลแมลงวันขายาว โดยถูกพบเพียงแห่งเดียวที่ป่าชายเลนใน จ.สตูล