fbpx

เตรียมแผนเผชิญเหตุรองรับภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์

รัฐบาลเตรียม 5 มาตรการทางสาธารณสุขและแผนเผชิญเหตุรองรับ ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ยกเป็นแนวทางดำเนินการพื้นที่ท่องเที่ยวอื่น