fbpx

ผ้าฝ้ายทอมือย้อมคราม | โครงการผ้าไทยสวมใส่ได้จริง “พลิ้ว”

ชุดที่สวมใส่ผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามธรรมชาติ 100 % ไม่มีสารเคมี ทำด้วยใยฝ้ายธรรมชาติ แรงบันดาลใจ มาจากความชอบผ้าครามเป็นทุนเดิม จึงอยากออกแบบชุดสำหรับใส่เที่ยวและทำงานได้ เป็นแนวออกสปอร์ต สามารถสวมใส่ได้ทุกโอกาส

ผ้าฝ้ายทอมือย้อมคราม | โครงการผ้าไทยสวมใส่ได้จริง “พลิ้ว”

ชุดที่พิธีกรชายสวมใส่เป็นชุดผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามธรรมชาติ 100 % ไม่มีสารเคมี ทำด้วยใยฝ้ายธรรมชาติ ออกแบบสำหรับใส่เที่ยวและทำงานได้ แนวสปอร์ต เพื่อให้สวมใส่ได้ในทุกโอกาส ส่วนพิธีกรหญิงเป็นผ้าไหมย้อมคราม ย้อมสีจากเปลือกไม้ธรรมชาติ 100% สานต่อองค์ความรู้ภูมิปัญญาจากบรรพชนมาสานต่องานหัตถกรรมให้มีชีวิตอีกครั้ง เกิดเป็นผ้าฝ้ายลายผ้าคราม “จากปุยฝ้ายมาสู่เส้นใยสีขาว และจากหนอนไหมสู่เส้นใยที่เหนียวนุ่ม เส้นใยแต่ละเส้นถูกมัดหมี่และย้อมด้วยสีแห่งครามตามวิถี และทุกเส้นใยถูกถักทออย่างประณีต