fbpx

เรื่องนี้มีคำถาม : อาคารเรียน ร.ร.อนุบาลปทุมธานี แตกร้าว

อาคารเรียน “อบจ.ปทุมธานี เฉลิมพระเกียรติ” ของโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี สภาพบริเวณคานของอาคารเรียนมีรอยร้าวทุกชั้น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สั่งให้ผู้รับเหมาเร่งดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จก่อนเปิดเรียน

พนังกั้นแม่น้ำตรังเริ่มแตกร้าว ทรุดตัวบางจุด

พนังกั้นแม่น้ำตรัง พื้นที่หมู่ 6 ตำบลบางรัก อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เริ่มแตกร้าว ขยายวงกว้าง และทรุดตัวลงมาบางจุดจากความแรงของกระแสน้ำที่เชี่ยวกราก ชาวบ้านต้องผลัดเปลี่ยนกันมาเฝ้าระวัง

ร้องเสาคอนกรีตท่าเรือลานประติมากรรมปูดำกระบี่ ชำรุดแตกร้าว-เหล็กเส้นโผล่

กรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปะ และวัฒนธรรมท้องถิ่น จ.กระบี่ เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโครงสร้างของท่าเทียบเรือบริเวณลานประติมากรรมปูดำ หน้าเมืองกระบี่ หลังพบเสาฐานคอนกรีตด้านล่างเกิดรอยร้าวจนเหล็กเส้นโผล่ออกมาจำนวนมาก