fbpx

ย้ำความสำเร็จคนละครึ่งเฟส 4 กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

โฆษกรัฐบาลเผยประชาชนพอใจใช้จ่ายผ่านคนละครึ่ง เฟส 4 นายกฯ ย้ำความสำเร็จของโครงการฯ รัฐเติมเงินเพื่อให้ประชาชนใช้จ่ายผ่านร้านค้ารายย่อยที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

4 สถาบันการเงินเสริมสภาพคล่องทางการเงินช่วยผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19

กพอ. เร่งเครื่องเชื่อมความร่วมมือ 4 สถาบันการเงิน เสริมสภาพคล่องทางการเงิน ช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เกษตรกร ผู้ค้ารายย่อย ชุมชนพื้นที่อีอีซี คลายผลกระทบโควิด-19 เข้าถึงแหล่งเงินทุน ต่อยอดขยายกิจการ เพิ่มโอกาสสร้างรายได้ เสริมเศรษฐกิจฐานรากให้แข็งแร่ง

บีโอไอหนุนผู้ประกอบการร่วมมาตรการเศรษฐกิจฐานราก

บีโอไอส่งเสริมผู้ประกอบการที่มีศักยภาพช่วยเหลือองค์กรท้องถิ่น ทั้งวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อช่วยพื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากจากสถานการณ์น้ำท่วม

แจงผู้ว่าฯทั่วประเทศเร่งเสนองบฯกองทุนอนุรักษ์ฯ 2,400 ล้าน

กระทรวงพลังงาน-มหาดไทย ร่วมชี้แจงผู้ว่าทั่วประเทศ เข้าใจหลักเกณฑ์ การพิจารณาโครงการตามงบฯกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานลงสู่กลุ่มเศรษฐกิจฐานราก หวังกระตุ้นเม็ดเงิน 2,400 ล้านบาทสร้างงานสร้างรายได้กระจายสู่ชุมชน

อธิบดี พช.ลงพื้นที่สกลนครเยี่ยมชมเฮือนนางคราม

สกลนคร 20 ต.ค.- อธิบดี พช. ลงพื้นที่เยี่ยมชม “เฮือนนางคราม” แหล่งอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสกลนครเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์และประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน นายสุรศักดิ์ อักษรกุล ผอ.สำนักเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน พช. ลงพื้นที่เยี่ยมชมเฮือนนางคราม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร และลงมือมัดย้อมผ้าครามด้วยตนเอง โดยมีนายเสกสรร ชนาวิโชติ ประธานหอการค้าจังหวัดสกลนครและผู้จัดการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสกลนคร จำกัด นางละมุน เร่งสมบูรณ์ กรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดสกลนคร นายจิรศักดิ์ สีหามาตย์ พัฒนาการจังหวัดสกลนคร และ นางฐิติมา บุญต่าย เจ้าของบ้าน “เฮือนนางคราม” ให้การต้อนรับ “เฮือนนางคราม” เป็นแหล่งผ้าย้อมคราม OTOP 5 […]

มท.1 ชูโคกหนองนาโมเดล ทางเลือกทางรอดในยุค NEW NORMAL

กทม. 14 ส.ค.- มท.1 ชูโคกหนองนาโมเดล ทางเลือกทางรอดในยุค NEW NORMAL วันที่ 14 ส.ค.2563 พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล” พร้อมมอบรางวัลบุคคลต้นแบบการน้อมนำแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน ณ ห้องคอนเวนชั่น ชั้น 4 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร ในการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ตลอดทั้งภาคีเครือข่าย กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยส่วนกลาง ผู้ว่าราชการจังหวัด […]

พช.เปิดอบรมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

พช. จัดอบรม “กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สร้างพลังสตรี สร้างรายได้ให้กลุ่มอาชีพ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก”เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพ พร้อมส่งเสริมสตรีเป็นพลังขับเคลื่อนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

“สนธิรัตน์ ” อำลา ไม่ฝากงาน รมว.พลังงาน คนใหม่

“สนธิรัตน์” อำลาข้าราชการกระทรวงพลังงาน ระบุ ไม่เสียดาย ไม่ฝากงาน รมว.พลังงานคนใหม่ คุยทำหลายโครงการ นำพลังงาน ลดค่าใช้จ่ายประชาชน สร้างเศรษฐกิจฐานราก

คณะที่ปรึกษาผลกระทบฯ ย้ำภาครัฐให้ความสำคัญพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

คณะที่ปรึกษาผลกระทบฯ ย้ำภาครัฐให้ความสำคัญพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก พร้อมกำชับประชาชนรักษามาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม

1 2 3 5