fbpx

ปชป.วอนชาวเขต 3 ราชบุรีเลือก “ส.จ.เส็ง” 

“ชัยชนะ” อ้อนชาว “จอมบึง-โพธาราม” พิจารณาเลือก “ส.จ.เส็ง” เป็น ส.ส. ราชบุรี คนที่ 12 ที่มาจาก ปชป. ชี้มีความตั้งใจในการพัฒนาพื้นที่ ยึดมั่นอุดมการณ์และแนวทางการทำงานของพรรค