fbpx

หนุ่มนราธิวาสเพาะจิ้งหรีดหวังเปิดตลาดในภาคใต้

หนุ่มนราธิวาสหัวการค้าหันมาเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดสายพันธุ์ทองดำส่งขายแห่งเดียวในจังหวัด ขายได้กิโลกรัมละ 200 บาท

ชาวบ้านสันมะเกี๋ยง เชียงใหม่ รวมกลุ่มตั้งวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงจิ้งหรีด

ชาวบ้านสันมะเกี๋ยง ม.6 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ รวมกลุ่มกัน 39 คน ตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงจิ้งหรีด โดยอาศัยเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เลี้ยงเพียง 45 วัน ก็จับขายได้ ราคา 150 บาท/กิโลกรัม