fbpx

ไทยเปิดด่านแม่สอดรับแรงงานเมียนมากลุ่มแรก เข้ามาทำงานตาม MOU

กระทรวงแรงงานพร้อมให้แรงงานข้ามชาติที่ฉีดวัคซีนครบโดส เข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศไทยตาม MOU โดยไม่ต้องกักตัว ลดค่าใช้จ่ายนายจ้าง แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงาน

จ.ตาก เตรียมพร้อมเปิดด่านส่งชาวเมียนมากลับประเทศ

จ.ตาก ตรวจความพร้อมเปิดด่านพรมแดนถาวรแม่สอดแห่งที่ 2 ใน อ.แม่สอด ให้ชาวเมียนมาเดินทางกลับประเทศในวันพรุ่งนี้ หลังด่านพรมแดนปิดตายมานานกว่า 2 เดือนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19