fbpx

ร้อง กทม. ทบทวนผ่อนปรน นวด-สปา

ตัวแทนผู้ประกอบการร้านนวด-สปา ยื่นหนังสือถึง กทม. ขอให้ทบทวนผ่อนปรนเปิดกิจการอย่างน้อยให้นวดเท้า หรือจุดที่ห่างจากใบหน้า หลังต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเท่าเดิม

ร้านนวดร้อง กทม. ขอผ่อนปรนเปิดกิจการ

วันนี้ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร กลุ่มผู้ประกอบการและผู้มีอาชีพนวดเพื่อสุขภาพใน กทม. รวมตัวกันไปยื่นหนังสือถึงผู้ว่าฯ ขอให้มีคำสั่งผ่อนปรนให้กลับมาเปิดกิจการได้ หลังต้องถูกปิดอีกครั้งตามคำสั่งของ กทม.

สธ.หารือมาตรการคลายล็อก ถก ศบค.

คกก.โรคติดต่อแห่งชาติ เตรียมเสนอแนวทางเปิดกิจการ–กิจกรรม ตรวจค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกเพิ่มให้ได้ 5,000คนต่อล้านประชากร ภายในเดือนพ.ค.หลังเตรียมผ่อนปรนมาตรการโควิด-19