fbpx

ชี้ผู้นำทหารเมียนมาเล็งเกาะกุมอำนาจอย่างมั่นคง

ทูตพิเศษของสหประชาชาติว่าด้วยกิจการเมียนมากล่าววานนี้ว่า ผู้นำกองทัพเมียนมาดูเหมือนจะมีเจตนามุ่งมั่นที่จะเกาะกุมอำนาจอย่างมั่นคงหลังก่อการรัฐประหารในเดือนกุมภาพันธ์และยึดอำนาจจากนางอองซาน ซูจี ผู้นำรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้ง

...