fbpx

นักบินอวกาศจีนเดินนอกสถานีอวกาศจีนครั้งแรก

นักบินอวกาศจีน 2 คน จากทั้งหมด 3 คน ออกมาเดินนอกสถานีอวกาศเทียนกงของจีนเป็นครั้งแรกในวันนี้ เพื่อติดตั้งแขนกลยาว 15 เมตร

สถานีอวกาศเทียนกง-1 ตกเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกใต้

สถานีอวกาศเทียนกง-1 ของจีนแตกเป็นเสี่ยง ขณะกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลก ก่อนลุกไหม้แทบทั้งหมดเหนือบริเวณแปซิฟิกใต้