fbpx

ออสเตรเลียประกาศเตือนครั้งใหม่ถึงพลเรือนที่จะไปอินโดนีเซีย

รัฐบาลออสเตรเลียออกคำเตือนการเดินทางครั้งใหม่แก่พลเรือนที่จะเดินทางไปอินโดนีเซีย หลังตำรวจอินโดนีเซียยิงสังหารผู้ต้องสงสัยก่อการร้าย

ซีดีซีเพิ่มสิงคโปร์และบริติชเวอร์จินในรายชื่อเตือนเดินทางเพราะซิกา

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐ เพิ่มสิงคโปร์และหมู่เกาะบริติชเวอร์จินไว้ในรายชื่อเตือนการเดินทางชั่วคราวเพราะเชื้อไวรัสซิกา