fbpx

ลุ้นฟังคำสั่งศาลคดีวัดกิ่งแก้วยื่นฟ้อง อบต.ราชาเทวะ

ยื่นฟ้องแล้ว คดีพิพาทเช่าที่ดินวัดกิ่งแก้ว ทนายความของวัดเข้ายื่นฟ้อง อบต.ราชาเทวะ ต่อศาลสมุทรปราการ พร้อมขอไต่สวนฉุกเฉินขอให้ศาลมีคำสั่งระงับการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ของ อบต.ราชาเทวะ บนที่ดินของวัดไว้ก่อนจนกว่าจะคำพิพากษาถึงที่สุด