fbpx

อิรักสั่งเที่ยวบินต่างชาติห้ามเข้า-ออกเมืองเออร์บิลศุกร์นี้

ผอ.ท่าอากาศยานเมืองเออร์บิล เขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานแห่งอิรักเผย นับจากวันศุกร์นี้เป็นต้นไป เที่ยวบินต่างชาติทั้งหมดจะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าหรือออก