fbpx

สปสช.หนุนรักษาผู้ป่วยโควิดที่บ้าน จ่ายค่าอุปกรณ์ อาหาร 3 มื้อต่อวัน

สปสช.สนับสนุนแนวทางการรักษาผู้ป่วยโควิดที่บ้าน (Home isolation) จ่ายค่าอุปกรณ์วัดไข้ เครื่องวัดออกซิเจนสำหรับให้คนไข้ไปใช้ที่บ้าน 1,100 บาท พร้อมค่าอาหาร 3 มื้อ ไม่เกิน 1,000 บาท/วัน ย้ำระบบนี้ไม่ใช่การผลักให้ผู้ป่วยไปเผชิญชะตากรรมที่บ้าน แต่ยังดูแลเหมือนอยู่ในโรงพยาบาลเพียงแต่ย้ายไปดูแลที่บ้านเพราะตอนนี้ผู้ป่วยเยอะ เตียงไม่พอ