fbpx

รพ.สงฆ์ ตั้งคลินิกเลิกสูบบุหรี่ ตั้งเป้า รพ.เขตปลอดบุหรี่ 100%

รพ.สงฆ์ ห่วงปัญหาสุขภาพพระ-สามเณร จากการสูบบุหรี่ ตั้งโครงการคลินิกเลิกสูบบุหรี่ ให้คำปรึกษา ตั้งเป้าหมายต้องไม่มีพระเณรสูบบุหรี่ และรพ.สงฆ์ เขตปลอดบุหรี่100%