fbpx

“น้องทุเรียน” ตุ๊กตาแปรรูปจากยางพารา สร้างรายได้สู่ชุมชน

พาไปทำความรู้จักกับ “น้องทุเรียน” ตุ๊กตายางที่นำไปติดที่ขั้วทุเรียน แปรรูปจากยางพารา สร้างอัตลักษณ์ให้แก่ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ผลิตโดยกลุ่มเกษตรกรการเกษตรปฏิรูปที่ดินกันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ