fbpx

ผักหลายชนิดราคาหน้าสวนขยับรับตรุษจีน

ช่วงใกล้เทศกาลตรุษจีน ผักหลายชนิดยกขบวนขึ้นราคา บางชนิดอาจขาดตลาด เช่น ผักกาดขาว ผักกวางตุ้ง ผักบุ้งจีน ด้านเกษตรกรชาวสวนผัก ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย เผยผักหลายชนิดในสวน ประสบปัญหาแมลงศัตรูพืชระบาดหนัก ผลผลิตเสียหาย ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด