fbpx

ชนสนั่น 3 คัน ถนนบางนา-ตราด กระบะพุ่งเสยท้ายขณะรอกลับรถ ตาย 1 เจ็บ 2

กระบะพุ่งเสยท้ายกระบะ บริเวณจุดกลับรถถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) ช่องทางด่วน ขาเข้ากรุงเทพฯ เสียชีวิต 1 เจ็บ 2