fbpx

ย้ำความร่วมมืออาเซียน-สหรัฐ ก้าวผ่านความท้าทายสู่ยุคใหม่

นายกฯ กล่าวถ้อยแถลง ย้ำความร่วมมืออาเซียน-สหรัฐ ที่เข้มแข็ง เพื่อก้าวผ่านความท้าทาย สู่ยุคใหม่ที่มั่นคงและยั่งยืน

นายกฯ พร้อมผลักดันความร่วมมือการทหาร การค้า การลงทุน กับสหรัฐ

นายกรัฐมนตรี พร้อมผลักดันความร่วมมือด้านการทหาร การค้า การลงทุน กับสหรัฐ และใช้โอกาสนี้ เชิญชวนนักธุรกิจสหรัฐ ร่วมลงทุนในไทย ย้ำจุดยืนของไทยไม่เลือกข้าง ไม่ขัดแย้ง เคารพกติกาสากล

นายกฯ ร่วมเวทีประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐ

นายกฯ ร่วมเวทีการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐ เน้นการก้าวสู่ “Next Normal” อย่างยั่งยืน ยึด BCG เพื่อพลิกโฉมประเทศ ด้าน โจ ไบเดน ยืนยัน ให้ความช่วยเหลืออาเซียนอย่างต่อเนื่อง

รมว.กห.อาเซียน-สหรัฐแลกเปลี่ยนประเด็นความมั่นคง

โรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด์กรุงเทพฯ 17 พ.ย. -ประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน-สหรัฐ แลกเปลี่ยนความเห็นประเด็นความมั่นคงในภูมิภาค สหรัฐฯยันช่วยรักษา สันติภาพ โดยเฉพาะความมั่นคงทางทะเล ชี้จีนแผ่อิทธิพลคุกคาม ย้ำรักษาสัมพันธ์รัฐบาลเปียงยาง เพื่อปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในคาบสมุทรเกาหลี  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน กับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ โดยได้กล่าวแสดงความยินดีกับการเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ของรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ พร้อมขอบคุณทุกประเทศที่เห็นชอบให้หารือสหรัฐฯ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นความมั่นคงของภูมิภาคที่สำคัญทั้งความมั่นคงทางทะเล การต่อต้านการก่อการร้ายและสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี ไทยขอชื่นชมสหรัฐฯ ที่สนับสนุนความเป็นแกนกลางของอาเซียนในกลไกที่อาเซียนจะมีบทบาทนำ สนับสนุนแนวความคิดหลักของการเป็นประธานอาเซียนของไทยร่วมมือร่วมใจก้าวไกลยั่งยืน   รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ กล่าวขอบคุณไทยในฐานะประธานอาเซียนพร้อมยืนยันสหรัฐฯให้ความสำคัญการเป็นแกนกลางอาเซียน และส่งเสริมความสัมพันธ์กับภูมิภาคอินโดแปซิฟิก อย่างสม่ำเสมอ ส่วนยุทธศาสตร์สหรัฐอเมริกา เสนอช่วยรักษา สันติภาพ โดยเฉพาะความมั่นคงทางทะเล พร้อมยังกล่าวถึงการขยายอิทธิพลจีน ที่ทำให้อาเซียนได้รับผลกระทบจากการที่จีนเข้ามาคุกคาม ทั้งนี้สหรัฐฯจะพยายามรักษาความสัมพันธ์กับรัฐบาลเปียงยางไว้ เพื่อไม่ให้มีอาวุธนิวเคลียร์ในคาบสมุทรเกาหลีนอกจากนี้สหรัฐฯจะร่วมมือกับอาเซียนในเรื่องฝึกทางทะเลต่อไป ด้านรัฐมนตรีกลาโหมลาว กล่าวว่า การรักษาความมั่นคงทางทะเลเป็นเรื่องสำคัญต่อความร่วมมือของอาเซียน การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนซึ่งทุกประเทศให้ความสำคัญต่อปัญหาดังกล่าว และขอชมเชยต่อความสำเร็จของการรับผิดชอบภาคสนามของหน่วยงานเชี่ยวชาญด้านความมั่นคงทางทะเล ในช่วง6 เดือนที่ผ่านมา รวมทั้งการฝึกซ้อมร่วมทางทะเลระหว่างอาเซียนและสหรัฐฯ เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา แม้ว่า สปป.ลาว จะเป็นประเทศที่ไม่มีทะเล แต่ก็ได้เห็นถึงความสำคัญของหน่วยงานความมั่นคงทางทะเล โดยเฉพาะการรักษาสันติภาพ เสถียรภาพ ความมั่นคงและการพัฒนา ให้เป็นสากล พร้อมเชื่อมั่นว่าการเป็นประธานร่วมระหว่างไทยและสหรัฐฯ […]

“ประธานาธิบดีทรัมป์” มีหนังสือเชิญผู้นำอาเซียนเยือนสหรัฐเพื่อหารือสมัยพิเศษ

โฆษก กต.ระบุ “ประธานาธิบดีทรัมป์” เชิญผู้นำอาเซียนหารือสมัยพิเศษเพื่อยืนยันความสัมพันธ์เชิงหุ้นส่วนอาเซียน-สหรัฐ โดยลาว เป็นผู้ดำเนินการหารือในระดับผู้นำอาเซียนก่อนประสานกับฝ่ายสหรัฐ

โดนัลด์ ทรัมป์ ส่งจดหมายเชิญผู้นำอาเซียนร่วมประชุมนัดพิเศษที่สหรัฐ ต้นปีหน้า

7 ผู้นำอาเซียนไม่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐ แต่ส่งรัฐมนตรีต่างประเทศเข้าร่วมประชุมแทน ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ส่งจดหมายเชิญผู้นำอาเซียนเข้าร่วมประชุมนัดพิเศษที่สหรัฐในต้นปีหน้า