fbpx

การเข้าถึงวัคซีน-ยาต้านโควิดปัจจัยสำคัญฟื้นศก.

นายกฯ ย้ำที่ประชุมสุดยอดอาเซียน-อินเดีย การเข้าถึงวัคซีนและยาต้านโควิด-19 อย่างทั่วถึง คือปัจจัยสำคัญการแก้ปัญหา-ฟื้นตัวศก.

อาเซียนตั้งเป้าขยายมูลค่าการค้า-การลงทุนกับอินเดีย 2 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ

นายกฯ พร้อมส่งเสริมหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อาเซียน-อินเดีย หวังให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ระบุต้องขยายมูลค่าการค้าและการลงทุนของทั้งสองฝ่าย เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 2 แสนล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี ค.ศ. 2022 โดยใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-อินเดียอย่างเต็มที่