fbpx

จีนให้มีลูกเพิ่มได้เป็นบ้านละ 3 คน

จีนประกาศในวันนี้ให้คู่สมรสมีลูกได้สูงสุด 3 คน เป็นการเปลี่ยนนโยบายด้านประชากรครั้งใหญ่ หลังจากข้อมูลเมื่อไม่นานมานี้ชี้ว่าอัตราเด็กเกิดใหม่ในจีนลดลงมาก