fbpx

ชีวิตครูยุคโควิด

วันนี้เป็นวันครู ซึ่งเกือบ 2 ปี ที่ครูต้องสอนออนไลน์ สลับกับออนไซต์บ้าง ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาด ในชีวิตส่วนตัว ครูย่อมเครียดจากสถานการณ์การแพร่ระบาด แต่ในฐานะครูต้องหาวิธีการสอนให้นักเรียนอยากเรียนออนไลน์

รร.สังกัด กทม.พร้อมเปิดเรียน 1ก.ค.นี้ คู่ขนาน “4 ออน”

เผยโรงเรียนในสังกัด กทม.พร้อมเปิดเรียน 1ก.ค.63 คู่ขนานจัดระบบเรียนรู้ 4ออน “ออนไลน์-ออนแอร์-ออนแฮนด์-ออนไซต์”เพื่อเป็นทางเลือก หากสถานการณ์ไม่คลี่คลาย