fbpx

‘อนุทิน’ ยินดี อปท.สั่งซื้อวัคซีนทางเลือก

“อนุทิน” ยินดีหาก อปท.สั่งซื้อวัคซีนทางเลือกเพิ่มโอกาสให้กับประชาชน แต่ต้องไม่ซ้ำซ้อนหรือขัดระเบียบ ศบค. ขณะที่ “นพ.นิธิ” เคาะราคาซิโนฟาร์ม เข็ม 888 บาท รวมค่าวัคซีน ค่าขนส่งจัดเก็บ และประกัน ไม่รวมค่าบริการการแพทย์ และการฉีด ลั่นหากนำวัคซีนไปหาประโยชน์ปรับ 15 เท่า