fbpx

ฟิลิปปินส์แจ้งชาวประมงไม่ต้องสนใจคำสั่งห้ามจับปลาของจีน

ฟิลิปปินส์ไม่ยอมรับคำสั่งห้ามจับปลาประจำปีในช่วงฤดูร้อนที่ประกาศใช้โดยประเทศจีนในน่านน้ำที่เป็นข้อพิพาทเรื่องดินแดนในทะเลจีนใต้และส่งเสริมให้ชาวประมงของตนยังคงจัยปลาในเขตน่านน้ำของฟิลิปปินส์