fbpx

ทุเรียนหลงลับแลตะมุตะมิ ส่งขายออนไลน์

หนุ่มนักศึกษาทันตสาธารณสุขหัวการค้าคัด “ทุเรียนหลงลับแล” ลูกจิ๋วจัดเซ็ต 4 กิโล โพสต์ขายออนไลน์ราคาย่อมเยา เพื่อหาทุนการศึกษา

ชื่นชมนักเรียน ม.4 ร้องเพลงหาทุนเรียน

น.ส.โยนาภา ดียา อายุ 15 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ยืนร้องเพลงให้ผู้ที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าได้ฟัง