fbpx

รัฐมนตรีออสเตรเลียระบุออสเตรเลียเป็นส่วนหนึ่งของเอเชีย

เพนนี หว่อง รัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลียกล่าวในระหว่างเยือนเมืองโคตา คินาบาลู เมืองเอกของรัฐซาบาห์ ของมาเลเซีย ซึ่งเป็นเมืองบ้านเกิดของเธอว่า ออสเตรเลียเป็นส่วนหนึ่งของทวีปเอเชีย ในขณะที่ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า ชาวออสเตรเลียกว่าครึ่งหนึ่งถือกำเนิดในต่างประเทศ หรือ มีพ่อ-แม่ เป็นผู้อพยพเข้ามาอาศัยในออสเตรเลีย