fbpx

น้ำพระทัยพระราชทานโครงการ ฝายห้วยคำมิด

ชาวตำบลวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระราชทานโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น “ห้วยคำมิด” ใน อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย

น้ำท่วมเมืองหนองคาย หลังฝนตกติดต่อกัน 2 วัน

เขตเทศบาลเมืองน้ำท่วมถนนหลายสาย จุดที่หนักสุดสูงเกือบ 40 ซม. หลังฝนตกต่อเนื่อง 2 วันติดต่อกัน ขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำโขงยังเพิ่มสูงขึ้น

น้ำโขงเอ่อล้นตลิ่งในเขตเมืองหนองคาย

ระดับน้ำโขงยังคงเพิ่มสูงขึ้น โดยที่ จ.หนองคาย แม้จะเพิ่มลดลงกว่าเมื่อวานนี้ และมีแนวโน้มทรงตัว แต่ที่ อ.เมือง น้ำเอ่อล้นเขื่อนป้องกันตลิ่งและสวนปาล์ม

เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำโขง จ.หนองคาย ยังเพิ่มสูงขึ้น

สถานการณ์น้ำโขง ที่ จ.หนองคาย ยังเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เทศบาลเร่งระบายน้ำ เตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

1 11 12 13