fbpx

เสียงค้านสุวรรณภูมิแดนสวรรค์ อบต.ราชาเทวะ

สำนักข่าวไทยตามต่อ หลังพบข้อมูลว่า อบต.ราชาเทวะ กำลังจะทำโครงการใหม่ ใช้งบประมาณสูงถึง 200 ล้านบาท เป็นโครงการสร้าง Landmark แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก สุวรรณภูมิแดนสวรรค์ ล่าสุด ประชาชนในพื้นที่ขอให้ อบต. ทบทวน สถานการณ์แบบนี้ควรนำงบประมาณมาดูแลชาวบ้านหรือสร้างสถานที่ท่องเที่ยว

โปรเจกต์ใหม่ อบต.ราชาเทวะ ใช้งบอีก 200 ล้าน

สำนักข่าวไทยตรวจสอบข้อมูล อบต.ราชาเทวะ จะทำโครงการใหม่ พบใช้งบประมาณสูงถึง 200 ล้านบาท เป็นโครงการสร้าง Landmark แหล่งท่องเที่ยวระดับโลก