fbpx

ครม.อนุมัติการขอรับการจัดสรรงบฯ ปี 65 งบกลาง 

ครม. อนุมัติการขอรับการจัดสรรงบฯ ปี 65 งบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ครั้งที่ 2 วงเงิน 2,039.21 ล้านบาท

ครม.แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงกระทรวงต่างๆ

ทำเนียบฯ 21 มิ.ย.-รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยผลประชุม ครม มีมติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงกระทรวงต่างๆ

ครม. เห็นชอบเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ขยายสิทธิอีก 1.5 ล้านสิทธิ  

ทำเนียบฯ 21 มิ.ย.-ครม. เห็นชอบ “โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4 ขยายจำนวนสิทธิ  1.5 ล้านสิทธิ  สิ้นสุดตุลาคม2565

ครม. ขยายส่วนลด LPG NGV สำหรับกลุ่มเป้าหมายอีก 3 เดือน

ครม. ขยายส่วนลด LPG NGV สำหรับกลุ่มเป้าหมายอีก 3 เดือน เพิ่มมาตรการภาษีลดหย่อน 2 เท่าของรายจ่ายสำหรับอบรมสัมมนาในเมืองรอง รวมทั้งขอความร่วมมือกลุ่มโรงกลั่นน้ำมันและโรงแยกก๊าซธรรมชาติ นำส่งกำไรค่าการกลั่นส่วนหนึ่งเข้ากองทุนน้ำมันในช่วงวิกฤติน้ำมันแพง

ขอบคุณ “นายกฯ” ผ่อนคลายมาตรการช่วยภาคธุรกิจ

ทำเนียบฯ 21 มิ.ย.-โฆษกรัฐบาลเผย ผู้ประกอบการสถานบริการและลูกจ้างขอบคุณ “นายกฯ” มติ ศบค. ทำให้ธุรกิจภาคบริการและการท่องเที่ยวคึกคัก เชื่อมั่นว่าอีกไม่นานประเทศไทยจะสามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ โดยวันนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1,714 ราย

ครม.อนุมัติงบ 2,241 ล้านบาท ก่อสร้างซ่อมแซมถนนของ อปท.

ครม.อนุมัติงบกลาง วงเงิน 2,241 ล้านบาท เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย จำนวน 40 จังหวัด 889 โครงการ

ครม.ขยายเวลาโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ออกไปอีก 2 ปี 

ทำเนียบฯ 14 มิ.ย.-ครม.ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ออกไปอีก 2 ปี และโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ออกไปอีก 5 ปี

ครม.อนุมัติก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7

ครม.อนุมัติก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 ส่วนต่อขยายเชื่อมต่อสนามบินอู่ตะเภา ของกรมทางหลวง วงเงินรวม 4,508 ล้านบาท ระยะทางรวม 1.92 กิโลเมตร 

ครม.ยกเว้นการใช้แบบ ตม.6 ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยผ่านทางท่าอากาศยานเป็นการชั่วคราว

ทำเนียบฯ 14 มิ.ย.-ครม.เห็นชอบยกเว้นการใช้แบบ ตม.6 สำหรับชาวต่างชาติซึ่งเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านทางท่าอากาศยานเป็นการชั่วคราว ลดปัญหาความแออัดจากรณีเจ้าหน้าที่ต้องตรวจเอกสารตามมาตรการป้องกันโควิด19  

ครม.เห็นชอบ นทท.ซาอุฯเข้าไทยไม่ต้องมีวีซ่า 30 วัน

กรุงเทพฯ 7 มิ.ย. -ครม.อนุมัติหลักการเพิ่มประเทศซาอุในรายชื่อประเทศผู้ถือหนังสือเดินทางซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยวได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราและอยู่ในราชอาณาจักรไม่เกิน 30 วันหวังส่งเสริมการท่องเที่ยวฟื้นฟูประเทศหลังโควิด 19

ครม.ไทยเข้าร่วมเจรจาความตกลงการค้ากับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป

ทำเนียบฯ 7 มิ.ย.-ครม.เห็นชอบให้ไทยเข้าร่วมเจรจาความตกลงการค้ากับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (EFTA) 20 มิ.ย.นี้

1 3 4 5 6 7 21