fbpx

ครม.ไฟเขียวจัดตั้ง บมจ.เคหะสุขประชา ทำบ้านเช่ากลุ่มเปราะบาง

ครม.ไฟเขียว จัดตั้ง บมจ. เคหะสุขประชา เพี่อจัดทำบ้านเช่า 100,000 หลัง ภายใน 4 ปี สำหรับกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ผู้มีสถานะโสด กลุ่มครัวเรือนใหม่และกลุ่มครอบครัว 

โฆษกรัฐบาลย้ำนายกฯ สั่งมุ่งดูแลราคาข้าวตกต่ำ

โฆษกรัฐบาลฯ ย้ำนายกฯ สั่งการช่วยเหลือเกษตรกรแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำ  กำหนดมาตรการ ช่วยเหลือระยะสั้นและระยะยาว 

จีนสนับสนุนงบกระทรวง อว. กว่า 2.3ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขับเคลื่อน 7 โครงการ

ทำเนียบฯ 5 พ.ย.จีนสนับสนุนงบกระทรวง อว. กว่า 2.3ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขับเคลื่อน 7 โครงการ ผ่านความร่วมมือโครงการกองทุนพิเศษแม่โขง – ล้านช้าง

ครม.ผ่านร่างกฎกระทรวง กำหนดภาชนะพลาสติกอุ่นไมโครเวฟ

ครม. ผ่านร่างกฎกระทรวง กำหนดภาชนะพลาสติกอุ่นไมโครเวฟ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. ยกระดับความปลอดภัย ลดสารเคมีปนเปื้อน

นายกฯ ร่วมงานสัมพันธ์การค้าไทย-จีน

นายกฯ กล่าวย้ำในเวทีงาน CIIE 2021 สัมพันธ์การค้าไทย-จีน พร้อมยกระดับอุตสาหกรรมอาหารไทยด้วยนวัตกรรม ชู  Street food เป็นเอกลักษณ์ ดึงการท่องเที่ยว

ปัดรัฐไฟเขียว ‘คิงส์เกต’ เปิดเหมืองทองใหม่

โฆษกรัฐบาล ปัดไฟเขียว ‘คิงส์เกต’ เปิดเหมืองทองใหม่ แลกเลื่อนแถลงคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ย้ำ การเจรจายึดประโยชน์สูงสุดของประเทศเป็นหลัก 

โฆษกรัฐบาลยอมรับราคาผักบางชนิดปรับตัวสูงเชื่อเป็นสถานการณ์ระยะสั้น

กรุงเทพฯ 1 พ.ย.-โฆษกรัฐบาลยอมรับราคาผักบางชนิดปรับตัวสูง  เชื่อเป็นสถานการณ์ระยะสั้นประสานกระทรวงพาณิชย์ เร่งแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ  พร้อมดูแลผู้บริโภค เกษตรผู้ปลูกผักและผู้ประกอบการทั้งระบบ

“นายก”มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนผ่าน “โครงการบ้านล้านหลัง”

กรุงเทพฯ 27 ต.ค.-โฆษกรัฐบาลเผย “นายก”มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนผ่าน “โครงการบ้านล้านหลัง” ธอส. มีผู้ลงทะเบียนแล้ว 60,752 ราย วงเงินยื่น 72,902 ล้านบาท ย้ำเชิญชวนผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนขอสินเชื่อเพื่อโอกาสมีบ้านเป็นของตนเอง

รัฐประกันรายได้ หอมมะลิ 15,000 บาท/ตัน

ครม.เคาะ 2.7 หมื่นล้าน โครงการประกันรายได้และมาตรการคู่ขนานรักษาเสถียรภาพราคาพืช 3 ชนิด ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ดูแลเกษตรกร 5.66 ล้านครัวเรือน ข้าวหอมมะลิ ราคา 15,000 บาท/ตัน

รัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมเขตอีอีซี

ทำเนียบฯ 25 ต.ค.-รัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมเขตอีอีซี  ครม.เห็นชอบจัดทำหลักสูตรอาชีวศึกษาฐานสมรรถนะ รองรับความต้องการภาคเอกชน  

ครม.เห็นชอบร่างกฎหมายคุมบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล

ครม. อนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกาควบคุม ธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล ป้องกันความเสียหายแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ ต้องแจ้งข้อมูลธุรกิจ การพิสูจน์ตัวตน  เงื่อนไขให้บริการ ช่องทางการร้องเรียน  ดูแลทั้งคนซื้อหรือคนขายผ่านออนไลน์

1 13 14 15 16 17 18