fbpx

ปรับตัวยุคโควิด-19 มสธ.ล้ำหน้ารุกการสอบออนไลน์

ปัญหาจากโควิด-19 ทุกวงการล้วนต้องปรับตัว ภาคการศึกษาก็เช่นกัน การสอบดูเหมือนจะเป็นโจทย์ยากสำหรับหลายสถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ปรับรูปแบบการสอบให้เป็นออนไลน์ แต่จะทำอย่างไร มสธ.วางระบบไว้อย่างไรบ้าง ตัวนักศึกษา มสธ.เอง ต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง วันนี้มีคำตอบ