fbpx

นพ.สสจ.ปทุมธานี แนะ สปสช. แจก Rapid test ให้กลุ่มเสี่ยงตรวจที่บ้าน

นายแพทย์สาธารณสุขปทุมฯ เผยการระบาดโควิดใน จ.ปทุมธานี ส่วนมากติดจากคนในครอบครัว แนะ สปสช. แจก Rapid test ให้กลุ่มเสี่ยงตรวจที่บ้าน พร้อมเตรียมขยายเตียงโรงพยาบาลสนามเพิ่มอีก 600 เตียง