fbpx

สวนดุสิตโพลเผยพฤติกรรมคนที่เปลี่ยนในยุคโควิด

สวนดุสิตโพล เผย 5 พฤติกรรมของคนไทยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงในยุคโควิด-19 อันดับ 1 การไปงานสังสรรค์ งานมงคล และอวมงคล ร้อยละ 90.50 ส่วน 5 พฤติกรรมที่ไม่เปลี่ยนแปลง อันดับ 1 การดื่มแอลกอฮอล์/สูบบุหรี่ ร้อยละ 55.48

สวนดุสิตโพล มองจบซักฟอกการเมืองเหมือนเดิม

สวนดุสิตโพล มองจบซักฟอกการเมืองเหมือนเดิม

สวนดุสิตโพล สำรวจความคิดเห็นประชาชนเฉพาะผู้สนใจติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล พบส่วนใหญ่ติดตามผ่านสื่อโซเชียลร้อยละ 43.81

สวนดุสิตโพล’ความเอื้ออาทรของคนไทย ณ วันนี้’

สวนดุสิตโพล สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “ความเอื้ออาทรของคนไทย ณ วันนี้” กลุ่มตัวอย่าง 1,236 คน สำรวจระหว่างวันที่ 12 – 16 ตุลาคม 2563 พบว่าสาเหตุที่ความเอื้ออาทรของคนไทยลดลง เพราะการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

โพลชี้การชุมนุมของนักศึกษาเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย

สวนดุสิตโพล สำรวจความเห็นประชาชนทางออนไลน์ ต่อกรณี “การชุมนุมประท้วง”ของนักศึกษา พบส่วนใหญ่ร้อยละ 59.11 เห็นว่าเป็นการเรียกร้องตามระบอบประชาธิปไตย และร้อยละ 62.84 เห็นด้วยให้แก้ไขรัฐธรรมนูญ

สวนดุสิตโพลชี้ถึงเวลาต้องปรับครม.แก้เศรษฐกิจ

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจประชาชนส่วนใหญ่ชี้ถึงเวลาแล้วต้องปรับครม.เปิดโอกาสให้มืออาชีพเข้ามาทำงานแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ค่าครองชีพสูง หนี้สินเยอะ ประชาชนลำบาก

ประชาชนปลื้ม สรรพากร ขยายเวลาจ่ายภาษีถึง 31 ส.ค. นี้

สรรพากรได้รับความพึงพอใจอันดับ 1 จากสวนดุสิตโพลเผยประชาชนปลื้ม การขยายเวลาจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ถึง 31 สิงหาคม 2563

โพลชี้ประชาขนพอใจมาตรการต้านโควิด-19ของรัฐบาล

สวนดุสิตโพลสำรวจความเห็นประชาชนความพึงพอใจต่อมาตรการต้านโควิด-19 ของรัฐบาลพบ ร้อยละ 94.18 พึงพอใจมากที่สุด กับมาตรการกักตัวผู้โดยสารเดินทางเข้าไทย 14 วัน และร้อยละ 92.55 พึงพอใจมากที่สุดกับการห้ามเครื่องบินเข้าสู่ไทยชั่วคราว ส่วนมาตรการเยียวยาประชาชน พบร้อยละ 83.51 พึงพอใจมาก กับเลื่อนชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ถึง 31 ส.ค. และร้อยละ 81.43 พึงพอใจมากกับจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรครัวเรือนละ 15,000 บาท

สวนดุสิตโพล พบความวิตกกังวลของคนไทยเกี่ยวกับโควิด-19 คือการแก้ปัญหาของรัฐบาล

สวนดุสิตโพล พบความวิตกกังวลของคนไทยเกี่ยวกับโควิด-19 คือการแก้ปัญหาของรัฐบาล

โพลชี้ประชาชนกังวลการแก้ปัญหาโควิด-19 ของรัฐบาล

สวนดุสิตโพลสำรวจความเห็นของประชาชนกรณีความวิตกกังวลของคนไทยเกี่ยวกับการแพร่ระบาดโควิด-19 พบประชาชนกังวลมากที่สุด คือ การแก้ปัญหาของรัฐบาล 87.68% และ อันดับ 2 การทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ 86.71%

สวนดุสิตโพลพบ ปชช.เบื่อหน่ายพฤติกรรมเสียบบัตแทนกันของ ส.ส.

ขณะที่ การแก้ปัญหาด้วยความรวดเร็วจะเสริมความแข็งแกร่งให้รัฐบาล ในทางตรงกันข้าม การแก้ปัญหาล่าช้า จะบั่นทอนความเชื่อมั่นของรัฐบาล

ดัชนีความเชื่อมั่น “ครูไทย” ปี2562

ผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นครูไทยปี 2562 พบจุดเด่นเรื่องความมุ่งมั่นในการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ ขยันอดทนเสียสละ แต่จุดด้อยคือขาดทักษะด้านเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ

โพลพบประชาชนชื่นชมนักการเมืองที่ทำตามสัญญาที่ให้ไว้

ส่วนที่อยากให้ปรับปรุง คือ การขายเสียง-ทำเพื่อผลประโยชน์ ขณะเดียวกัน ฝากบอกนักการเมืองให้ทำตัวเป็นนักการเมืองที่ดี-เป็นแบบอย่างที่ดี

1 2 3 5