fbpx

สำนักงานสลากฯ  แจงหลักเกณฑ์คัดเลือกตัวแทน  “สลาก 80”

สำนักงานสลากฯ แจงหลักเกณฑ์ คัดเลือกตัวแทน “สลาก 80” 1 จุดทั่วประเทศ เร่งคัดเลือกแบบสุ่ม จากทั้งส่วนกลางและภูมิภาค