fbpx

เตรียมจัดงาน 100 ปีวันประสูติกรมหลวงนราธิวาสฯ

นายกฯประชุมเตรียมจัดงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 6 พฤษภาคม 2566 อย่างสมพระเกียรติ