fbpx

“ชวน” เผยเตรียมถกตั้งอนุกรรมการสอบจริยธรรม “ปารีณา”

“ชวน” เผยเตรียมถกตั้งอนุกรรมการสอบจริยธรรม “ปารีณา” หลังมีเรื่องร้องเรียนพฤติกรรมเสียดสี กระทบความรู้สึกผู้พิการ