fbpx

ฟ้องศาลเรื่องนายกฯอังกฤษเลื่อนเปิดประชุมสภา

ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับการที่นายกฯอังกฤษเลื่อนเปิดสมัยประชุมสภาฟ้องศาลให้ระงับการตัดสินใจนี้ เพราะเกรงว่าจะไม่เหลือเวลาให้สภาอภิปรายก่อนถึงกำหนดเบร็กซิท 31 ต.ค.