fbpx

ปตท. สนับสนุนโครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ปี 2562

กลุ่ม ปตท. ส่งเสริมให้เยาวชนสนใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผ่านโครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2562 ติดตามจากรายงาน