fbpx

เข้มสถานพยาบาลช่วยคนมีบุตรยาก ยึดหลัก 8ห้าม 3มี 3 ขอ

สบส.แนะสถานพยาบาลที่ให้บริการช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์70 แห่ง ยึดหลัก 8 ห้าม 3 มี 3 ขอ เป็นหลักปฏิบัติช่วยคู่สามีภรรยาที่มีบุตรยากให้สามารถมีบุตรตามหวัง

สปส.เพิ่มสถานพยาบาลเอกชน 5 แห่งให้บริการทำฟัน

สปส.จับมือสถานพยาบาลเอกชนเพิ่มอีก 5 แห่ง ให้บริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมแก่ผู้ประกันตนในปี60โดยผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สบส.เผยผลฟื้นฟู รพ.บางสะพาน คืบหน้ามาก

รองอธิบดีกรม สบส.เผยผลฟื้นฟูระบบต่างๆของรพ.บางสะพาน คืบหน้ามาก เตรียมอบโอโซนห้องต่างๆป้องกันกลิ่นอับชื้นและฆ่าเชื้อโรค

1 3 4 5