fbpx

สถานดูแลผู้สูงอายุจัดเยี่ยมญาติแบบ New Normal

สถานดูแลผู้สูงอายุจัดเยี่ยมญาติแบบ New Normal พร้อมมาตรการด้านสุขอนามัยเข้ม ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงและเปราะบาง มีโอกาสติดเชื้อได้ง่าย

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เตรียมพร้อมก่อนผ่อนปรนระยะ 4

ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเป็นหนึ่งในหลายกิจการที่คาดว่าจะได้รับการผ่อนปรนระยะที่ 4 หลังปิดไปนานเกือบ 3 เดือน จึงเริ่มเตรียมพร้อมมาตรการด้านสุขอนามัยตั้งแต่การคัดกรอง จนถึงการเยี่ยมญาติแบบ New Normal

ศิริราชสร้างศูนย์ต้นแบบระดับชาติดูแลผู้สูงอายุครบวงจร

ศิริราชสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ ที่สมุทรสาคร เพื่อเป็นต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุครบวงจร รองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์ใน ปี 64 ใช้งบ 1,800 บาท

พม.ยกศูนย์ดูแลผู้สูงอายุสภากาชาดไทย เป็นต้นแบบ

รมว.พัฒนาสังคมฯ เยี่ยมศูนย์ดูแลผู้สูงอายุของสภากาชาดไทย หวังบูรณาการนำมาเป็นต้นแบบดูแลผู้สูงอายุของ พม.