fbpx

นักวิชาการเห็นด้วยปรับที่ทำการ กทม. (เสาชิงช้า) เป็นพิพิธภัณฑ์

นักวิชาการด้านศิลปะและกิจกรรมท่องเที่ยว เห็นด้วยปรับที่ทำการ กทม. (เสาชิงช้า) ให้เป็นพิพิธภัณฑ์-แหล่งเรียนรู้ แนะระดมความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากหลายภาคส่วน กทม.ไม่ควรเป็นเจ้าภาพคนเดียว