fbpx

เร่งสอบคลิปเสียง กรณีพระกาโตะ ให้ได้ข้อยุติ

รองโฆษกสำนักพุทธ เผยนำกรณีหลวงพี่กาโตะ เข้าหารือมหาเถรสมาคม มีมติแจ้งเจ้าคณะปกครองสงฆ์ทุกระดับกวดขันวินัยสงฆ์เคร่งครัด ยืนยันสอบต้นตอคลิปเสียงให้ได้ข้อยุติ หากพบผิดจริงถึงขั้นอาบัติปาราชิก ต้องลาสิกขา ส่วนกรณีหลวงพี่โจล่องเรือ เป็นอาบัติเล็กน้อย แจ้งตักเตือนแล้ว