fbpx

ฮ่องกงไม่ให้บก.ข่าวชาวอังกฤษเข้ามาเที่ยว หลังไม่ต่อวีซ่าทำงานให้

ฮ่องกงไม่อนุญาตให้บรรณาธิการข่าวชาวอังกฤษเข้ามาในฐานะผู้มาเยือน หลังจากไม่ต่ออายุวีซ่าทำงานให้เขาเมื่อเดือนก่อน ทำให้ผู้คนคลางแคลงใจกันมากขึ้นว่าฮ่องกงยังยึดมั่นเรื่องเสรีภาพในการแสดงออกอยู่หรือไม่