fbpx

กองทัพเรือ จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน วันกองทัพไทย

กองทัพเรือ จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทยประจำปี 2565 ในส่วนของกองทัพเรือ

จัดงานกองทัพไทยประจำปี 63 รำลึกวีรกรรมปกป้องรักษาแผ่นดินไทย

กองทัพไทย จัดงานวันกองทัพไทย ประจำปี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ขององค์วีรมหากษัตริย์ไทย

กองบัญชาการกองทัพไทยจัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล

กองบัญชาการกองทัพไทยจัดทหาร 4 กองร้อย กระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย

กองทัพเรือจัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล

กองทัพเรือจัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล และสวนสนามอย่างยิ่งใหญ่เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2560

ทหารบก 20 กองพันกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล

สำนึกและตระหนักในหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ พิทักษ์รักษา ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ป้องกันประเทศ

1 2