fbpx

วัดเปิดตู้ปันสุข ชาวบ้านแตกแถวกรูเข้าแย่งของ

วัดไทรงาม จ.สงขลา ตั้งตู้ปันสุขวันแรก ชาวบ้านแตกแถวกรูกันเข้ามาแย่งหยิบของในตู้ เพราะกลัวของหมด เจ้าอาวาสวัดต้องคอยจัดระเบียบ

พระแจกไข่ช่วยชาวบ้าน

เจ้าอาวาสวัดไทรงาม จ.สงขลา นำไข่ไก่ 3,000 ฟอง ไปแจกชาวบ้านที่กินอยู่ลำบาก ตกงานขาดรายได้และต้องอยู่รวมกันที่บ้านหลายคน หากไม่มีข้าวสารก็ให้ไปเอาที่วัดได้ทุกวัน