fbpx

พุทธศาสนิกชนเวียนเทียนที่วัดราชบพิธฯเนืองแน่น

บรรยากาศเดินเทียนประทักษิณ โดยพุทธศาสนิกชเดินเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ 3 รอบ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ระลึกนึกถึงพระรัตนตรัยเนื่องในวันมาฆบูชา

1 2