fbpx

เผยวัคซีนของคิวบามีประสิทธิภาพป้องกันโควิด 91.2%

คิวบาเผยว่า วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ของคิวบา หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อ โซเบรานา 2 ซึ่งรวมถึงโซเบรานา พลัส ที่เป็นวัคซีนเข็มกระตุ้น มีประสิทธิภาพป้องกันโรคโควิดได้สูงถึงร้อยละ 91.2 ในการทดลองทางคลินิกระยะสุดท้าย